Botia lohachata

<i>Botia lohachata</i>

更新日付:2020.05.03