Botia lohachata

<i>Botia lohachata</i>

更新日付:2019.03.10