peckoltia vittata

<i>peckoltia vittata</i>

更新日付:2016.10.23